بچه گربه بریتیش شورت هیر رنگ گلد، نر دو ماهه

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • خرید گربه
  • من یک مرد زیبا هستم
  • بریتیش شورت هیر هستم
  • رنگ چشمام سبزه
  • خیلی خیلی مهربون و اجتماعی ام
  • جای دستشوییم رو بلدم
  • از وقتی به دنیا اومدم شیر مادرم رو خوردم
  • بهمراه واکسن دوماهگی و شناسنامه