بچه گربه اسکاتیش دبل فولد سیلور دوماهه بی نظیر

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • خرید گربه
  • من یک مرد زیبا هستم
  • اسکاتیش فولد هستم
  • رنگ چشمام سبزه
  • خیلی خیلی مهربون و اجتماعی ام
  • جای دستشوییم رو بلدم
  • از وقتی به دنیا اومدم شیر مادرم رو خوردم
  • بهمراه واکسن دوماهگی و شناسنامه